UWAGA!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz aktualnymi zaleceniami informujemy, że w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo konferencja VI OPTYCZNE FORUM NAUKOWE zostaje przeniesiona na 2021 rok (konieczna będzie ponowna rejestracja).

[[[],[],"or"]]
1 Step 1

ZAREJESTRUJ SIĘ NA BEZPŁATNE WARSZTATY


Zapoznaj się z Regulaminem

Akceptuję Regulamin konferencji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 17.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@essilor.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i agencjom marketingowym.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi Państwa zapytania, a ich niepodanie uniemożliwi dzielenie odpowiedzi.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
ZAMKNIJ